Školy v prírode Duchonka Land

 

Zmluvné podmienky školy v prírode Duchonka Land

  1. cena pobytu je zmluvnou cenou medzi dodávateľom a objednávateľom

V prípade prehlásenia klienta na iný termín turnusu sa neúčtujú žiadne storno poplatky.

Osobné veci : Peniaze a cenné veci majú možnosť klienti dať do úschovy dodávateľovi služieb v  Duchonka Lande , ktorý nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci a majetok klientov (oblečenie, obuv, mobilné telefóny,fotoaparáty, kamery,šperky, vreckové, lieky a iné hodnoty),ktoré si nezverili do úschovy pre prípad poškodenia, zničenia, straty či krádeže.

Účastník pobytu sa zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody ním spôsobené v Duchonka Lande.

 

Súčasťou zmluvných podmienok je ustanovenie o ochrane osobných údajov spoločnosťou euDEAL Zifčák, s.r.o. prevádzkovateľ Duchonka Land. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. vyplňte prosím prihlášku na pobyt s uvedením osobných údajov účastníka pobytu za účelom:  uzatvorenia PRIHLÁŠKY NA školu v prírode v DUCHONKA LAND - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, - informovania o aktuálnych obchodných oznámeniach, ponukách a akciách zo strany prevádzkovateľa, - vyjadrenia súhlasu s prípadným zverejnením skupinovej, individuálnej fotografie alebo video záznam účastníkov tábora na webovej stránke prevádzkovateľa www.duchonkaland.sk , www.komunikujeme.com a na facebooku. - sprístupnenia osobných údajov účastníka tretej osobe s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah v súlade so zákonom §8, ako daňový poradca, programátor a grafik webovej stránky - vedenia evidencie osobných údajov v informačných systémoch pre potreby účtovných a daňoých povinností prevádzkovateľa .

TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2014 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák