Školy v prírode Duchonka Land

 

letné detské tábory

ANONYMNÉ nahlásenie podozrenia na šikanu môžeš odoslať tu

Info o prevencii a ochrane pred prípadnou šikanou.

Záleží nám na Vás a preto Vám ponúkame okamžitú pomoc v prípade ak by Vám chcel niekto z účastníkov tábora ubližovať.

To že o tejto téme otvorene hovoríme neznamená že sa u nás šikana deje bežne alebo zriedka. Je to preventívna príprava na situácie , ktoré sa môžu stať všade . Otázku si treba položiť aj v tom zmysle či nie je príjemné stráviť prázdniny v tábore, kde sú na tieto možné riziká preventívne pripravený a nie je im ľahostajný Váš pobyt bez nepríjemných zážitkov.

Chceme Vás o našej pomoci informovať preventívne vopred aby ste sa mohli na nás spoľahnúť pre prípadnú šikanu a zároveň vedeli ako reagovať.

Jednou z hlavných vedomostí čo potrebujete na svoju ochranu pred prípadnou šikanou je to aby ste okamžite informovali oddielového vedúceho o tom že Vám niekto ubližuje, alebo to skúša. Oddielový vedúci toto okamžite rieši a zároveň nahlási vedeniu tábora, ktoré si každý jeden prípad preverí a zkontroluje či bola zjednaná náprava.

oddielový vedúci - pedagogický dozor je preškolený aj na takéto situácie. Sú schopní okamžite profesionálne reagovať, taktiež neodkladne informujú vedenie tábora, ktoré preveruje každý prípad - jeho priebeh a opatrenia na nápravu a výsledný efekt.

V deň nástupu sú účastníci oboznámení s táborovým poriadkom, ktorého hrubým porušením je aj ubližovanie účastníkom tábora. Celý tábor je upozornený na to že šikana je jedno z najzávažnejších porušení táborového poriadku a jeho následkom je okamžité vylúčenie z tábora bez náhrady na vrátenie prostriedkov za nevyčerpané služby.

Vážení rodičia a zákonní zástupci - informujte a ubezpečte prosím deti, že tábor Duchonka Land je pripravený im okamžite pomôcť aj v prípade prípadnej šikany. Jednou z najdôležitejších vecí , ktorú je potrebné urobiť v takomto prípade je okamžite informovať oddielového vedúceho o tom čo sa deje.

Ak by sa im niekto pokúšal ubližovať , potrebné je ihneď zájsť za vedúcim oddielu a nečakať až sa násilie bude stupňovať.

Potrebné je vysvetliť deťom že chrániť ich je možné len vtedy ak o tom čo najskôr informujú ktorého koľvek vedúceho oddielu, ktorý je k nim práve najbližšie, ten neodkladne začne riešiť danú situáciu spôsobom, ktorý im zabezpečí pokojný pobyt bez násilia rovesníkov.

 

Spoločnými silami vytvárame príjemné zážitky v tábore Duchonka Land. Tímová práca nás baví.

 

 

kolektív Duchonka Landu Vám želá príjemný pobyt

TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2014 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák