Školy v prírode Duchonka Land

 

Animátori školy v prírode

Animátori školy v prírode

Návrhy na inováciu program

Žiadosť o prijatie na miesto pedagogického dozoru

Žiadosť o prijatie na miesto zdravotníckeho dozoru

Zákonné podmienky pre zdravotnícky dozor:

Na výkon zdravotníka na letnom detskom tábore sú zákonom stanovené následovné požiadavky

Odborná spôsobilosť osôb

Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, asistenta v odbore verejné zdravotníctvo, diplomovaného asistenta hygieny a epidemiológie , diplomovaného zdravotníckeho záchranára a na výkon rehabilitácie podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky, radi Vás počas leta zamestnáme ako zdravotníkov tábora. Tieto podmienky stanovuje zákon č.361/2006 § 5 odsek 1 .

Podmienky pre pedagogický dozor , inak vedúcich oddielov  alebo animátorov :

  1. Vek aspoň 18 rokov,
  2. zodpovedný prístup k zvereným deťom,
  3. schopnosť viesť kolektív detí a organizovať im program,
  4. schopnosť improvizovať,ovládať spoločenské súťažno zábavné aktivity,
  5. znalosť pravidiel cestnej premávky
  6. ovládanie plávania v bazéne.
  7. vstúpte bezplatne do Klubu animátorov Duchonka Land

Stretnutie záujemcov bude 6.-7.5.2017 v Duchonka Lande

Pred stretnutím sa prihlasujte prosím písomne na email zifcak@duchonkaland.sk

Do emailu napíšte prosím aké aktivity ste schopní realizovať samostatne inak povedané napíšte názvy najmenej 5 hier a súťaží ktoré ovládate alebo ste ochotní a schopní zvládnuť

Náklady čo sa týka stravy a nocľahu sú 1€ na osobu. Detaily upresním priháseným  záujemcom o stretnutie.

Telefonické dotazy volajte na 0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

Kontakt: Ing. František Zifčák
Mobil: 0905 430 751
Email: zifcak@duchonkaland.sk

TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2014 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák